Wednesday, March 28, 2012

LITURGI DALAM IBADAH

Topik ini dibincangkan dalam Komuniti Persekutuan Belia Pusat PCS. Oleh kerana topik ini menarik sekali, saya berkeputusan untuk post kan di blog ini. semoga menjadi berkat bagi anda.

Topik yang bagus untuk dibincangkan. Menurut pengamatan saya, tidak ada satu pun liturgi gereja didunia ini yang boleh mengklaim bahawa liturgi merekalah yang paling benar. Pertanyaan saya ialah, kalaulah liturgi ini menjadi satu ukuran kepada ibadah kita, kenapa ya, Tuhan Yesus sebelum naik ke syurga tidak meninggalkan satu "Liturgi" yg menjadi panduan kepada gerejaNya? Saya pasti Tuhan akan meninggalkan satu liturgi khusus untuk jemaatNya SEKIRANYA ada keperluan disana. Nyatanya tidak. Pertanyaannya kenapa? Jawaban saya ialah liturgi itu hanyalah tools yg Tuhan pakai untuk membawa umatNya mendekat kepadaNya. Maksudnya Liturgi itu bukan inti dari ibadah atau penyembahan kita. Ini bermakna, ia tidak seperti hukum yang tidak boleh diubah. Kalau soal keselamatan, hukumnya tidak boleh diubah. Begitu juga tentang hukum kasih. Tetapi liturgi tidak seperti itu. Sebab itulah sangat lucu bila ada orang yang mati-matian mempertahankan sesuatu liturgi, tidak boleh diubah, inilah yang paling benar dan sebagainya. Tanpa orang sedar, liturgi sudah menjadi satu tradisi samada dari gereja protestant , injili, maupun khatolik. begitu juga semua denominasi yang lain. Tidak kurang juga,gara-gara liturgi, timbul banyak pertelingkahan diantara orang kristen dan mereka saling menghakimi. Bagi saya, liturgi boleh diubah, menurut kehendak Firman Tuhan dan kesesuaian jemaat maupun waktu. Pertanyaan seterusnya ialah apakah dasar atau asas kepada cara penyembahan yang dikehendaki oleh Tuhan? Sekali lagi kita harus kembali ke Alkitab. Saya akan share dua dasar yang menurut saya harus menjadi dasar kepada ibadah penyembahan orang-orang kristen.

1. Pondok Daud- Kis 15: 16-18

"Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti tertulis: Kemudian Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan Kuteguhkan,supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikKu. demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula".

Apakah itu Pondok Daud?

Pondok Daud adalah suatu kemah yang dibentangkan oleh Raja Daud di Bukit Sion untuk menaruh Tabut Perjanjian Allah di dalamnya, serta menempatkan para pemuji dan penyembah di sekeliling Tabut itu yang memuji dan menyembah Allah siang dan malam. Berbeza dengan Kemah Musa, di Pondok Daud selalu ada nyanyian pujian dan penyembahan yang dinaikkan kepada Allah. Tidak ada korban binatang yang dipersembahkan, tetapi yang ada adalah korban pujian dan ucapan syukur. Didalam kemah ini juga digunakan semua peralatan muzik yg ada pada waktu itu. Bahkan Alkitab mencatat, Raja Daud membuat alat-alat muzik baru, begitu juga dengan lagu-lagu yang baru.
Pondok Daud inilah yang Tuhan mau pulihkan. Tuhan sendiri yang akan membangunnya kembali. Bukan manusia. Sebab itu, apabila pemimpin ingin menetapkan cara penyembahan dalam gereja, ia haruslah mengambil prinsip yang dipakai oleh Raja Daud. Tuhan tidak pernah mau membangun liturgi. Yang Tuhan mau bangun adalah cara penyembahan yang serupa dengan konsep pondok Daud. (saya pernah sharing ini di PCS Inanam-sepintas lalu). Kalau kita mahu jujur, kita terpaksa mengakui bahawa mana-mana gereja yang memakai konsep ini mengalami pertumbuhan yang pesat. mengapa? kerana Tuhan sudah berfirman"supaya semua orang lain mencari Tuhan". Tuhan yang menciptakan manusia, Dia jugalah yang menciptakan muzik. Tanpa muzik,kita pun dapat mendekat kepada Tuhan. Tetapi muzik sangat membantu untuk melembutkan hati manusia yang beku, ego dan sebagainya. Ada masanya, apabila saya datang beribadah, keadaan hati tidak melonjak-lonjak. Seringkali, muzik itulah yang membantu saya untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati, bukan sekadar menghabiskan bait-bait sesebuah lagu. Dalam ibadah, lagu yang sesuai dan muzik yang diurapi selalu mendorong jemaat untuk meresponi Firman Tuhan. Tidak kurang lagu-lagu dipakai Tuhan untuk membuat seseorang bertaubat dari dosanya. Ini semua bukan kebetulan atau taktik mempermainkan emosi. Tuhan sudah berfirman dengan jelas, dia akan memakai konsep pondok Daud. Gereja di indonesia seringkali menciptakan lagu-lagu dalam ibadah penyembahan mereka- dalam suasana menyembah, dalam urapan Roh Kudus, keluarlah pujian dan pengagungan dari antara mereka dan terciptalah lagu2 baru. Sama seperti apa yang terjadi pada zaman Raja Daud. Sebab itulah lagu-lagu dari gereja Tuhan di Indonesia sangat-sangat diurapi.

Harus diingat bahawa konsep penyembahan seperti ini bukan berlaku hanya dalam ibadah ahad, atau dalam satu kumpulan tetapi juga secara individu. Malah ini lagi baik. Seseorang dapat menyembah dimana saja dia berada, sepanjang hari, tidak kira dimana pun kita berada,dan tidak perlu menunggu hari ahad untuk beribadah dan menyembah Tuhan kita. Tenyata, pondok Daud ini merupakan gambaran dari penyembahan orang-orang kristen masa ini. Penyembahan yang terus-menerus..haleluya!!

2. Dalam Roh dan kebenaran - Yoh 4: 23-24

"Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahawa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam Roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembah-penyebah demikian. Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia harus menyembah dalam Roh dan kebenaran."
Prinsip kedua yang harus dipakai sebagai dasar dari penyembahan sesuatu gereja adalh menyembah dalam Roh dan kebenaran. Menyembah dalam Roh adalah suatu penyembahan yang sangat spiritual, bukan fisikal. Bukan dengan lokasi, alat, arah atau jam tertentu, tetapi DIMANA SAJA dan BILA SAJA. Itulah menyembah dalam Roh.
Kebenaran adalah Kebenaran Kristus serta sikap hidup yang berkenan kepada BAPA dan hal itu semua sudah kita peroleh melalui Penebusan Kristus. Dengan kata lain, apapun cara kita beribadah, dimana pun kita berada, kita harus menyembah dengan hati yang tulus, dan dengan sikap hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Kerana inti penyembahan dalam pondok Daud itu bukan pada korban binatang tetapi HATI. Ertinya, sikap hati kita setiap hari menentukan benar atau tidak penyembahan kita dan bukan hanya pada hari ahad atau KKR sahaja.
Saudara semua, pada waktu kita menetapkan cara ibadah dalam gereja kita, kita jangan melakukan itu kerana terikut-ikut dengan cara gereja yang lain. Atau, kita menolak sesuatu cara atas dasar prinsip, mempertahankan tradisi gereja, trade mark gereja, atau sebagainya. Kita harus melakukannya atas dasar Firman Tuhan. Kita melakukannya kerana kita sedar itulah yang firman Tuhan ajarkan. Kita menolaknya kerana kita sedar, bukan itu yang Tuhan kehendaki. Apabila kita melakukannya, ertinya kita sedang bersama Tuhan membangunkan apa yang Tuhan inginkan. kalau tidak, ertinya kita sedang membangun sesuatu yg bukan kehendakNYA. Jangan hairan kalau orang tidak mahu datang ke gereja tertentu, dan orang ramai datang ke gereja tertentu. Tuhan sudah katakan, pondok Daud akan menarik semua orang ke dalamnya. Tidak dapat dimungkiri, pemberitaan firman Tuhan berjalan seiring dengan pelayanan penyembahan yang diurapi. Inti dalam ibadah adalah setiap orang berjumpa secara peribadi dengan Tuhan. Maksudnya bukan secara fizikal, tetapi mengalami sentuhan kasih Tuhan, mendapat kekuatan, penghiburan, jawaban atas pergumulan ataupun kesembuhan. Bayangkan jika semua orang yang beribadah mengalami kasih Tuhan. Mereka pasti tidak sabar-sabar untuk datang pada minggu hadapan, dan mereka pasti membawa teman-teman mereka. Sebab itulah ada orang berkata,"ada Tuhan disana".

Akhirnya, yang patut kita utamakan adalah apakah ibadah kita berkenan kepada Tuhan, apakah kita menyembah dalam Roh dan Kebenaran.Bagaimana pun liturgi itu, ia harus disertakan dengan sikap hati yang benar dan harus membantu jemaat untuk mengalami kasih Tuhan. Tuhan memberkati

Tuesday, March 13, 2012

BAB2(a)YESUS ADALAH TELADAN UTAMA KITA

Yesus mengubah hidup murid-muridNya pada hari Ia menampakkan diriNya tidak lama setelah kebangkitanNya,ketika mereka berkumpul dengan penuh ketakutan di tempat terkunci. Yesus berkata,"sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu"(Yoh :21b). Kita mungkin akan berfikir bahwa itu adalah ayat Alkitab yang indah untuk dibaca buukan secara artinya-panggilan untuk mengikutiNya dengan membawa kabar baik bagi dunia.
"Sama seperti Bapa mengutus Aku,demikian juga sekarang Aku mengutus kamu" (Yohanes 20:21b).

Ini adalah perkataan Tuhan kepada setiap murid yang mendengarNya. Apakah anda termasuk muridNya? Apakah anda ingin menjadi muridNya? Jika ya,ucapkan bersama-sama dengan saya,"Sama seperti BAPA mengutus Yesus,demikian juga sekarang Yesus mengutus aku!" Yesus adalah teladan utama kita dalam hidup,iman dan pelayanan. MenurutNya,anda dan saya dipanggil dan dipilih untuk mengikuti jejakNya sebagai utusan bagi dunia.

Adakalanya saya mendapat kritikan dari mereka yang tidak memahami sepenuhnya kasih Allah untuk mereka yang tersesat. Anda tidak perlu menjadi Tuhan untuk membaca firmanNya dan memahami sedikit tentang kasihNya bagi manusia yang terjatuh. Ketika kita berbicara tentang membawa bangsa-bangsa dan menyelamatkan ratusan jiwa dalam Nama Yesus, mereka akan berkata "Anda terlalu berlebihan. itu hal yang mustahil untuk dilakukan"
Saya yakin akan terdengar berlebihan jika Yesus berkata padda murid-muridNya yang bersembunyi di ruangan terkunci,"Kamu akan mengubah dunia dan sejarah-bahkan kerajaan Romawidan bangsa-bangsa buka Yahudi yang belum pernah kamu dengar" namun kenyataannya tidaklah demikian. Kenyataannya adalah bahwa Yesus mengutus mereka-dan Ia juga mengutus anda daan saya-sama seperti Bapamengutus Dia. Sesudah pertemuan antara Tuhan yang sudah bangkit dan murid-muuridNya yang ketakutan, Roh Kudus turun antara mereka. Mereka bergerak dengan berani dari kota ke kota dan dari bangsa ke bangsa,mengabarkan Injil yang mengubah sejarah dan hidup manusia ke manapun mereka pergi. Hal tersebuut sedang terjadi saat ini!

Yesus diutus untuk melakukan suatu pekerjaan. Ia sebagai teladan utama dan pemimpin kita,telah memberikan visi,kuasa dan tanggungjawab yang sama kepada kita! karena anda dan saya menerima kabar baik tentang Yesus dalam kehidupan kita,kita telah diubah menjadi ciptaan baru. Kita bisa mengubah nasib gereja,kota dan bangsa kita bahkan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia melalui ketaatan kita pada visi yang dimiliki Yesus-namin tentunya dengan pimpinan Tuhan. Rahasia tentang kuasa Allah dapat ditemukan dalam perkataan Yesus: "Aku berkata kepadamu: sesungguhnya barangsiapa percaya kepadaKu,ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan,bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itui. Sebab Aku pergi kepada Bapa. Dan apa jua yang kamu minta dalam namaKu,Aku akan melakukannya,supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak(Yoh 14:12-13)

Yesus tidak membatasi perkataanNya hanya kepada mereka percaya padaNya di abad prtama,atau kepada laki-laki atau kepada Yahudi ortodoks saja. Tidak peduli di abad berapa anda hidup,satu-satunya syarat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaanNya adalah: Apakah anda mempercayaiNya?

BERSEMBUNYI DARI DUNIA.

Walaupun Yesus Kristur telah mengajar dan membimbing murid-muridNya selama 3 tahun,mereka menjadi tawar hati ketika Yesus menyerahkan diriNya di atas kayu salib. mereka mengubuurkan Pemimpinnya dan berusaha untuk menghilang dan pengharapan mereka sepertinya terkibuur bersama Yesus. Masalahnya adalah mereka tidak memahamiapa yang sebenarnya terjadi dalam dunia roh, ann merreka tidak menyedaribahwa mereka dipilih untuk memainkan peranan rohani dalam mendirikan gereja yang kudus. Namun Guru mereka tidaak meninggalkan merka. "Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintuyang terkunci kerana mereka takut kepada orang-orang Yahuudi. Padda waktu itu datanglah Yesus dan berdiri ditengah-tengah mereka dan berkata: Damai sejahtera bagi kamu" (Yoh 20:19)

Kita tidak seharusnya menghakimi murid-murid Yesus karena menyembunyikan dirinya terhadap dunia luar. Kita bnerada di posoisi yang sama saat ini! Sebahagian besar gereja saat ini, telah menyembunyikan dirinya dri dunia yang kacau dan tterluka,mengikuti pola isolasi yang sudah berabad-abad. Mengapa? Saya fikir hal ini disebabkan kerana kita merasa sudah cukup memiliki Than bagi diri kita sendiri,dan tidak mempunyai keberanian untuk menjadi utusan bagi yang terluka,sama seperti Yesus.

Murid-murid Yesus yang awal menjadi "tidaak giat" sesudah Yesus tidak ada lagi di antara mereka kartena mereka meremehkan kuasa Allah dan rencanaNya. Mreka fikir,Mereka membunuh Tuhan kita,maka mereka juga akan membunuh kita, kerana mereka memiliki sudut pandang yang salah mengenai siapa Yesus sebenarnya. Mereka memandan Yesus sebagai seorang manusia yang telah mati bukan sebagai Anak Allah yang akan bangkit,jadi mereka tidak memahami siapa mereka atau tugas mereka di daalam Kristus. Tidak seorangpun yang menyedarri bahwa Allah berencana mengubah sejarah dunia melalui sekelompok kecil orang-orang yang ketakutan yang bersembunyi di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci.

Mereka yang berada di tempat itu telah mengetahui kuasa Allah ketikan Ia mengutus mereka untuk menyembuhkan yang sakit dan mengusir setan di "masa yang lalu". TTapi mereka merasa tidak mampu dan berkuasa saat itu di Yerusalem ketika Yesus yang sudah bangkitdatang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan memberi kekuatan.

Saturday, May 23, 2009

CHURCH SHIFT-BAB 3c

PENDIDIKAN KERAJAAN

Sebagai orang Kristen, anda mempunyai keunggulan dan tanggungjawab tambahanketika mengambil tanah perjanjian anda. Pengetahuan saja tidak akan meninggikan satu bangsa. Pengetahuan harus menuntun kepada kebenaran. Seperti Daniel di dalam alkitab, anda harus menggabungkan pengetahuan professional dengan pengetahuan tentang prinsip-prinsip kerajaan seperti integritas, kekudusan, kasih, dan belas kasihan. Kerana anda memiliki pikiran kristus, anda dipanggil untuk memasangkan pelajaran alamiah anda dengan pengetahuan dan hikmat rohani. Anda dapat melihat semua aspek dari suatu masalah, bukan hanya aspek duniawinya. Sembari anda belajar, anda akan melihat kekosongan dalam apa yang diajarkan oleh sumber-sumber sekuler kepada anda, sebab anda memiliki kebenaran yang lebih tinggi. Hal itu memampukan anda untuk menghasilkan pendekatan yang lebih baik terhadap berbagai masalah di bidang keahlian anda.
Contohnya, di universitas tempat saya belajar, saya mempelajari di kelas sosiologi saya bahwa masyarakat dapat dibagi-bagi menjadi berbagai bidang- pemerintah,olahraga, seni, bisnis, dan seterusnya. Pemikiraan itu sekarang menjadi dasar bagi gereja kami dalam membawa prinsip-prinsip kerajaan Allah ke masyarakat. Kami berfokus kepada bidang-bidang spesifik itu, seperti yang saya pelajari di sekolah.
Hal lain yang saya pelajari ketika mempelajari peradaban moden adalah bahawa reformasi yang diwujudkan oleh Martin Luther dan Reformasi Protestant membentuk dasar masyarakat masa kini. Nilai-nilai protestant dijalankan oleh orang-orang di dunia Barat, dan itulah sebabnya dunia Barat mempunyai banyak keberhasilan dalam menciptakan masyarakat yang damai dan kaya. Para sejarawan dan ilmuwan semuanya setuju bahawa ajaran para pengkhotbah Protestant secara langsung membentuk peradaban zaman sekarang. Contohnya, keinginan untuk menyebarkan injil menuntun pada penemuan mesin cetak. Nilai-nilai yang sama menghasilkan penemuan system perbankan dan kredit modern; waktu dan jam; sistem pemerintahan yang demokratis; sistem industri modern; peraturan hukum; sistem distribusi kekayaan yang adil dan seimbang; dan etika kerja Protestant. Kalangan Protestant juga bertanggungjawab atas tradisi penyelesaian utang, pernikahan sebagai institusi antara satu pria dan satu wanita, menaati orang tua, menciptakan akhir pekan dan hadir di gereja pada hari Minggu. Meskipun beberapa di antaranya sudah diprkatikkan sebelumnya, namun kaum Protestantlah yang mengangkatnya ke tingkat pengaruh yang mendunia.
Dengan melihat bagaimana prinsip-prinsip alkitabiah membawa stabilitas, kesehatan, dan kekayaan di masa lalu, saya mendapat idea-idea segar tentang bagaimana mengubah masyarakat masa kini. Saya menggabungkan tujuan-tujuan kerajaan dengan pengetahuan saya tentang sejarah.
Di universitas saya juga mulai tahu bahwa bangsa-bangsa tidak menjadi besar dengan kebaikan dari kekayaan mereka, namun dengan kekayaan itu dari kebaikan mereka. Contohnya, Swiss memiliki sedikit sumber daya alam dibandingkan kebanyakan negara Afrika. Akan tetapi Swiss adalah negara yang jauh lebih sihat, lebih kaya,dan lebih adil dan stabil dibandingkan negara manapun di Afrika. Kekayaan Swiss terletak pada susunan moralnya dan system nilai bangsanya.( lihat yesaya 59). Swiss telah menghasilkan jauh lebih banyak dari sumber dayanya yang amat kecil dibandingkan apa yang dihasilkan Negara Afrika manapun dari kekayaan alamnya yang besar.
Bahkan membaca tentang Revolusi Bolshevik pun member saya idea-idea dan inspirasi. Revolusi ini menyebabkan banyak kejahatan, namun saya melihat bagaimana satu orang, V.I. Lenin, mampu mengubah sejarah suatu Negara secara keseluruhan. Saya adalah satu orang. Saya juga dapat mengubah suatu Negara secara keseluruhan! Dan anda juga dapat, dengan menggabungkan pendidikan anda dengan hikmat dan pengetahuan kerajaan.
Selama bertahun-tahun gereja kami telah mendorong orang-orang untuk mengenyam pendidikan dan meraih gelar. Embassy of God bahkan mempunyai program-program pendidikan seperti Pusat Transformasi Bisnis, Institut Pengembangan Pribadi, Institut Transformasi Masyarakat, pusat linguistik, dan lain-lain. Kami bahkan menginginkan struktur program-program gereja kami diarahkan kepada orang-orang luar dan mendorong mereka untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut. Itulah yang dibutuhkan untuk sepenuhnya mempengaruhi Ukraina bagi Kristus.
Kini, anggota gereja kami bekerja di semua bidang masyarakat, mengambil posisi aktif bagi kerajaan Allah dan unggul dalam pekerjaan mereka. Banyak jemaat kami yang berasal dari segala usia sekarang belajar di berbagai universitas. Banyak yang menjadi anggota organisasi sosial yang secara aktif mempengaruhi isu-isu sosial di negara kami. Banyak yang aktif dalam bisnis. Baru beberapa tahun yang lalu sebagian orang ini adalah pengangguran, tetapi sekarang mereka adalah warga negara pemimpin di negara kami. Mereka orang-oraang terhormat dan berpengaruh. Ini tidak terjadi dengan mukjizat. Ini terjadi dengan menemukan tanah perjanjian mereka dan menjelajahi sepenuhnya.
Pendidikan adalah proses yang tak pernah berakhir. Di sisi rohani anda harus terus-menerus mempelajari alkitab dan buku-buku serta khotbah-khotbah Kristen lainnya. Di bidang karunia anda, anda harus mengikuti kemajuan pengetahuan atau anda berissiko kehilangan pengaruh anda dan menjadi anak panah yang tumpul. Bahkan jika anda sudah memegang suatu posisi otoritas, tetaplah berada di depan semua orang dengan terus-menerus mencari dan mempelajari berbagai perkembangan baru.
Ingat: Penyalahgunaan, kehancuran, dan kerusakan tidak terhindarkan jika tidak disertai dengan pengetahuan. Pengetahuan, pemahaman, dan hikmat memampukan raja-raja untuk memerintah dengan efektif. Yesus senantiasa mempelajari Bapa-Nya, dan Dia berkata kepada murid-murid-Nya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri, jikalau Ia tidak melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. – yohanes 5:19
Pendidikan dan hikmat adalah rahasia kekuasaan yesus: Dia mendapatkan hikmat dari mengamati Bapa dan bertindak sesuai dengan pengamatan itu. Hal yang sama berlaku bagi anda dan saya. Tak ada orang yang dapat bergerak lebih jauh dari pengetahuan mereka. Carilah pengetahuan dan pemahaman, dan semua rintangan akan disingkirkan dari jalan anda. Setiap situasi akan berlutut di hadapan pewahyuan Allah.

MENCARI PERTOLONGAN DARI MESIR

Tetapi jangan salah faham dalam mengambil pengetahuan dengan mengadopsi cara-cara dunia. Jika sasaran hidup anda adalah membangun sebuah gereja atau pelayanan besar, ada kemungkinan untuk begitu terbungkus didalamnya sehingga anda mulai bermain dengan permainan duniawi. Alkitab memperingatkan hal ini,
Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan,yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandangkan kepada Yang Mahakudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka, dan tidak menarik firman-Nya; Ia akan bangkit melawan kaum penjahat, dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangan-Nya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama.
– yesaya 31 : 1-3
Mesir adalah lambang dunia, dan Allah memperingatkan kita untuk tidak memperkuat diri kita dengan cara-cara dunia atau menempatkan diri di bawah kuk dunia. Ada perbedaan besar antara mencari pengetahuan dunia dan mengenakan karakter dunia. Tidak pantas dan tidak masuk akal mencari pertolongan rohani di Mesir. Pertolongan datang dari Tuhan yang menciptakan surge dan bumi. Jika Allah mengutus kita ke “Mesir”, itu adalah untuk menjadi sama dengan karakter Mesir.

PENJARA BANGKU GEREJA

Sejak saya mulai mengkhotbahkan pesan tentang “churchshift” ( perubahan wawasan gereja) ini ke seluruh dunia, para anggota gereja sering mengatakan kepada saya bahwa mereka merasa terperangkap di bangku gereja mereka. Seorang suami dan isteri menulis surat kepada saya,
“Kami pernah melayani sebagai staf gereja. Namun sekarang, sebagai anggota gereja biasa, kami frustrasi kerana kurangnya kesempatan melayani. Kami melihat bahwa orang lain juga merasakan hal yang sama: patah semangat. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan di hati mereka ada semangat yang menyala-nyala untuk melayani, namun sebagian besar tetap tidak dikenali, tidak diberdayakan, dan seringkali disalahmengerti oleh pemimpin gereja.
Banyak orang begitu rindu hubungan mereka dengan Allah, kecakapan mereka dalam memimpin, berbagai talenta, dan pengalaman hidup mereka berguna bagi kerajaan Allah, namun pengalaman mereka berkata bahwa hanya sedikit gembala dan pemimpin yang tahu cara menerima dan memberdayakan mereka untuk menjadi pelayan di luar keempat dinding gereja. Jadi, orang-orang meninggalkan kemampuan dan keahlian mereka di luar pintu sementara mereka menyembah dan bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Ketika mereka pergi, mereka mengambil lagi peran kepimpinan mereka. Sekarang hal ini telah menciptakan suatu tren di mana orang-orang yang berbakat meninggalkan gereja yang terorganisasi dan bergabung dalam kelompok-kelompok rumahan.
Mereka yang mempunyai visi pelayanan yang lebih pasti dan focus membentuk pelayanan para gereja, bukannya mempertahankan kemampuan kepimpinan mereka yang sudah terbukti di hadapan majelis gereja. Orang-orang ini sering kali dicap sebagai pembelot yang memberontak. Meskipun pelayanan mereka mungkin berkembang, mereka berkembang di luar tembok gereja induk mereka.
Jika orang-orang melekat pada ajaran dasar tentang iman dan memiliki hati hamba, seharusnya tidak ada yang menghentikan pelayanan untuk mengalir bebas dari setiap orang percaya di seluruh tubuh Kristus, selama struktur pelayanan dan rantai otoritas gereja dihormati dan dipahami oleh semua pihak.
Sudah lama kami rindu melihat seluruh sumber daya yang Allah taruh di dalam hati dan kehidupan orang percaya dilepaskan di suatu dunia yang tidak curiga. Hendaklah kita tidak menjadi orang Farisi yang menahan izin, yang mencekik karunia, keahlian, dan talenta orang-orang yang Allah utus untuk menolong kita. Hendaklah kita menjadi pemimpin rohani yang berbelas kasihan dan memberikan izin.”
Ironisnya, para professional di bidang politik, hiburan, olahraaga, dan bidang-bidang masyarakat lainnya telah membawa pesan perusahaan mereka ke seluruh dunia dengan cara yang tidak mampu dilakukan gereja selama dua ribu tahun. Di seluruh dunia,Mickey Mouse adalah nama yang lebih dikenal daripada Yesus Kristus. Di banyak tempat, bentuk botol Coca- Cola lebih dikenal daripada salib. Debut iPhone dari Apple menyapu dunia dalam satu hari. Namun ketika para profesional dari industry-industri itu datang ke gereja kita, kita biasanya meminta mereka memberikan persepuluhan dan mungkin melakukan beberapa pelayanan pemeliharaan rumah seperti melayani sebagai majelis atau mengajar sekolah Minggu, betapa jauh lebih cepatnya kita dapat menuntaskan Amanat Agung apabila kita memanfaatkan sumber daya besar dari orang-orang yang duduk seperti tawanan di bangku-bangku gereja kita.
Para gembala perlu melatih dan mengajar anggota jemaat mereka untuk berhenti menjadi penghangat bangku gereja dan menjadi suatu bangsa yang dipanggil keluar dari gaya hidup dunia, guna menaklukkan setiap bidang kehidupan mereka bagi Allah dan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Ini merupakan hal yang begitu penting sehingga kita akan menghabiskan bab selanjutnya untuk mengupas bagaimana menjadi berwawasan kerajaan.

PRINSIP-PRINSIP KERAJAAN DARI BAB 3

1.TANAH PERJANJIAN ANDA AKAN SELALU MELIBATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ORANG LAIN

2.JIKA ANDA MEMBATASI PELAYANAN YANG SESUNGGUHNYA PADA PELAYANAN LIMA JAWATAN, ANDA MENJADIKAN GEREJA 95 PERSEN TIDAK RELEVAN.

3.JANGAN BAURKAN TUGAS-TUGAS YANG ANDA KERJAKAN DI RUMAH ALLAH DENGAN TANAH PERJANJIAN YANG DIA BERIKAN KEPADA ANDA DILUAR RUMAH-NYA.

4.TEMPAT PANGGILAN ANDA MENJADI TEMPAT ANDA MEMANIFESTASIKAN KRISTUS SEBAGAI SEORANG HAMBA.

5.CARA TERBAIK UNTUK MENJELAJAHI TANAH PERJANJIAN ANDA ADALAH MELALUI PENDIDIKAN

6.PENGETAHUAN HARUS MENUNTUN KEPADA KEBENARAN

7.TAK ADA ORANG YANG DAPAT BERGERAK LEBIH JAUH DARI PENGETAHUAN MEREKA.

CHURCH SHIFT-BAB 3b

KEHANCURAN DAN KEBOSANAN ANDA ADALAH TANDA-TANDA BAHAWA ANDA KEHILANGAN TANAH PERJANJIAN ANDA
strong>Ketidaktahuan tentang tanah perjanjian Anda merupakan sesuatu yang berbahaya kerana ini menyebabkan kehancuran dan kerosakan. Tetapi pengetahuan memberi kemerdekaan. Oleh kerana itulah Yesus berkata, “Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu” (Yohanes 8:32). Kebenaran itu sendiri tidak dapat membuat anda merdeka. Haanya pengetahuan tentang kebenaran yang dapat memerdekakan anda.
Penyalahgunaan adalah sama dengan kerosakan. Alkitab berkata, “Umat-Ku binasa kerana tidak mengenal Allah”(Hosea 4:6). Ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan dapat menjadi penyebab kehancuran seorang Kristen.
Saya telah mengajar orang-orang kami selama bertahun-tahun agar mereka bukan hanya menunggu untuk pergi ke surga, namun juga mengetahui bahawa Allah telah memanggil mereka untuk suatu tujuan. Hasilnya, setiap orang di gereja kami mengetahui tujuan mereka dalam kehidupan. Mereka tumbuh pesat dalam tujuan itu atau berlatih untuk menjadi efektif di bidang itu. Menemukan tanah perjanjian anda akan berdampak lebih banyak daripada semua hal lain, untuk memadamkan kecenderungan yang merosak diri dan menimbulkan kebosanan.
Jika anda taat kepada Allah dan melakukan apa yang telah Dia tentukan untuk anda lakukan pada saat menciptakan Anda, maka tugas anda akan memuaskan hidup anda. Anda tidak akan punya waktu untuk merosak diri atau bosan.

KADANG-KADANG BIDANG DI MANA ANDA DIDIDIK BUKANLAH PANGGILAN ANDA.

Panggilan saya adalah menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi untuk beberapa waktu saya pernah ingin menjadi seorang wartawan. Saya belajar selama enam tahun di universitas dan menerima dua gelar di bidang jurnalistik. Namun panggilan kerajaan saya bukanlah menjadi seorang wartawan. Seandainya saja saya mengikuti araah itu dan menjadi seorang wartawan, saya tidak akan pernah begitu puas, berprestasi, dan sebahagia saya yang sekarang. Saya dididik di suatu bidang, tetapi bersamaan dengan itu, tanah perjanjian saya ada di suatu bidang yang lain.
Terkadang panggilan anda terletak di luar pendidikan anda. Allah akan menggunakan berbagai keadaan untuk untuk melatih anda, namun bersiaplah untuk pergi ke arah-arah baru sesuai tuntunan Allah bagi anda. Jangan menolak perubahan arah. Jika seorang pria dipanggil untuk menjadi seorang dokter, namun ia bersikeras untuk menjadi pebisnis, ia akan kacau dan hanya sedikit dipakai Allah. Jika seorang wanita dipanggil untuk menjadi pemimpin bisnis namun ia bekerja sebagai guru, ia tidak akan puas secara total. Mereka akan seperti pohon ara yang tidak berbuah.

Dekat jalan Ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi Ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Kata-Nya kepada pohon itu: “Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya.” Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. – Matius 21:19

SETIALAH DENGAN YANG KECIL

Kerana kita mengambil alih tanah perjanjian kita secara bertahap, kita harus menunjukkan diri kita setia pada setiap langkah. Sebelum tahap berikutnya dalam panggilan anda terbuka bagi anda,anda harus melewati waktu menunggu dan persiapan. Selama waktu ini anda belajar setia dengan apa yang kecil. Jadi, tempat panggilan anda menjadi tempat anda memanifestasikan Kristus sebagai seorang hamba.
Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barangsiapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. – Lukas 16:10
Ini mungkin juga mencakup musim melayani di tanah perjanjian orang lain. Apabila anda tidak menemukan tanah perjanjian anda sendiri, atau jika anda masih dalam massa pelatihan, jangan bermalas-malasan, tetapi bantulah orang-orang menemukan tanah perjanjian mereka. Sasaran kita dalam menaklukkan tanah perjanjian kita sendiri bukanlah untuk kepuasan diri atau kemajuan diri. Justru kita mempunyai alasan yang sama dengan orang-orang percaya lainnya yang berwawasan kerajaan, dan kita harus saling membantu selama waktu dan dan pelatihan kita memungkinkan. Tak ada orang yang dapat meluputkan diri dari kerja keras hanya kerana mereka tidak tahu di mana tanah perjanjian mereka. Marilah kita saling membantu. Tanah perjanjian kita adalah tujuan bersama, bukan pertunjukan satu orang saja. Bantulah rekan-rekan anda, seperti anda juga ingin dibantu oleh mereka untuk efektif di tanah perjanjian anda.

MENDENGAR DARI ALLAH
Kunci utama lainnya untuk menemukan tanah perjanjian anda adalah melihat melampaui hal yang alamiah. Datanglah kepada Allah dan tanyakan pada-Nya apa tujuan-Nya menciptakan anda. Allah adalah pembuat anda, dan hanya Dialah yang tahu sepenuhnya tujuan dan panggilan anda dalam hidup ini. Maju tanpa masukan langsung dari Dia adalah hal yang bodoh.
Bagaiman Allah berbicara kepada kita? Dia telah memberi kita firman-Nya sebagai tali pengukur bagi setiap kita. Akan tetapi ketika Allah ingin memberi anda tuntunan pribadi dalam suatu hal yang spesifik, dia akan membuat bahagian-bahagian tertentu dari firman-Nya menjadi hidup dan menjadi sumber pewahyuan bagi anda. Allah dapat memimpin anda melalui seluruh hidup anda dengan alat firman-Nya, dengan berbicara kepada anda melalui mimpi atau khotbah, dengan memperingatkan anda melalui nubuat, atau menasihati anda melalui orang lain atau buku-buku yang and baca. Allah mempunyai beraneka cara untuk berkomunikasi dengan kita. Rahsia kesuksesan kehidupan dan pelayanan Yesus adalah Dia sering berkomunikasi dengan Allah dan selalu mengikuti nasihat-Nya.
Aku tidak berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana diajarkan Bapa kepada-Ku. Dan Ia, yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada-Nya. – Yohanes 8:28-29
Perhatikan itu. Apa yang yesus lakukan? Hanya hal-hal yang Dia pelajari dari Bapa-Nya. Berusahalah untuk berkomunikasi dalam doa untuk meraih pengertian tentang rencana Allah, tentang pewahyuan dan visi-Nya bagi hidup anda. Nantikan Allah berbicara kepada anda. Ajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik kepada-Nya. Berterimakasihlah lebih dulu kepada-Nya untuk jawaban-jawaban yang akan Dia berikan. Terkadang jawaban-Nya akan datang selagi anda membaca Alkitab; terkadang hal ini bisa berupa kesaksian di dalam batin, sukacita atau perasaan berat di hati anda; atau terkadang Dia berbicara kepada kita melalui keadaan kita. Allah memiliki banyak cara untuk memasukkan informasi ke dalam hati dan fikiran manusia sehingga Dia dapat mengembangkan pengertian yang benar mengenai situasi.
Ingatlah selalu: lakukan hanya yang anda lihat dengan mata rohani anda. Jika anda belajar hidup dengan cara ini, anda akan jarang tersandung. Yesus berkata,
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-KU sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku. – yohanes 5:30

DAPATKAN PENDIDIKAN
Begitu anda menemukan tanah perjanjian anda, pergi dan jelajahi sepenuhnya tanah itu. Dalam alkitab, Musa mengutus mata-mata untuk menyelidiki Tanah Perjanjian untuk bangsa Israel. Mereka menghabiskan 40 hari di sana, mempelajari daerahnya, meneliti orang-orangnya dan hasil panennya. Ini adalah contoh yang harus kita ikuti.
Cara terbaik untuk menjelajahi tanah perjanjian anda adalah melalui pendidikan. Untuk waktu yang lama banyak orang Kristen mengira mereka dapat berhasil dengan dengan membaca alkitab saja dan tidak dipusingkan dengan pendidikan. Itulah sebabnya orang-orang Kristen kehilangan keunggulan mereka dibandingkan orang-orang yang tidak saleh dalam hampir semua bidang kehidupan. Orang-orang yang mengembangkan profesionalisme, layanan, dan keunggulan telah mengambil alih, sekalipun mereka bukan milik kerajaan Allah. Kita telah bertindak seperti orang bodoh,menyangka bahawa pengurapan Allah akan membantu kita. Alkitab berkata,
Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan.
– Amsal 13:16
Berbahagialah orang yang mendapat hikmat,orang yang memperoleh kepandaian. – Amsal 3:13
Kita harus memaksimalkan kemampuan kita dengan mendidik diri sendiri. Masing-masing kita memerlukan suatu program pendidikan pribadi. Periksalah bidang karunia anda, bacalah tentang bidang itu, lahaplah bacaan dan bahan-bahan pengajaran. Jadikan diri anda pembelajar seumur hidup sehingga anda dapat menjadi anak panah yang tajam di tangan Allah. Seperti perkataan ini,
Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangan-Nya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panah-Nya. – yesaya 49:2
setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi batang panah yang mengkilap di dalam tabung panah Allah. Anda adalah senjata-Nya. Ujung anak panah yang tajam melambangkan fokusnya pada sasaran dan kehebatannya dalam menembus berbagai persoalan. Melalui pendidikan, anda menjadi senjata yang berkuasa di tangan Allah.
Namun pendidikan pribadi saja tidak cukup. Satu cara yang sangat diperlukan untuk mempertajam diri anda adalah dengan belajar di sekolah terbaik dan menjadi spesialis dan profesional yang diakui di bidang yang anda perjuangkan. Universitas memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan belajar sendiri. Universitas mengajar anda untuk disiplin dalam belajar, meneliti, dan memenuhi tenggat waktu. Lembaga itu akan memperluas pengetahuan anda dan membawa anda berhubungan dengan orang-orang dari berbagai pengalaman. Dan sebuah universitas member anda ijazah yang akan diakui orang. Ini memberi anda kredibilitas di mata manusia.
Jika anda berusaha mengambil tanah perjanjian anda tanpa mendapatkan pendidikan, anda dipastikan akan gagal. Di sisi lain latihan yang rajin dan pendidikan di bidang spesialisasi anda akan menjamin keberhasilan anda. Terapkan upaya maksimum kerana anda bekerja bukan hanya untuk diri sendiri namun juga untuk mentransformasi suatu bangsa dengan bergeser dari tempat anda. Lakukan semua yang anda bisa untuk memperoleh pengetahuan. Pengetahuan adalah salah satu cara utama Allah untuk menghalau kegelapan, kejahatan, dan ketidaktahuan. Pengetahuan menjamin kesuksesan pada akhirnya. Hal itu memfokuskan upaya anda. Teruslah berjuang untuk menyempurnakan diri anda di bidang anda, dan paksakan untuk belajar sebanyak yang anda bisa.

Tuesday, April 14, 2009

FIRST CLASS LEADER- 50 PRINSIP-PRINSIP MENJADI PEMIMPIN YANG KUAT

PRINSIP 4: Selalu Menepati Perkataan Anda

Sebelum anda mengatakan ya atau tidak atas sesuatu hal, kumpulkan semua fakta terlebih dahulu. Jika anda bersedia melakukannya, anda akan mengurangi kemungkinan kebiasaan untuk tidak menepati kata-kata anda. Sebenarnya, sebagai anak Tuhan, seharusnya tidak boleh ada alasan apapun bagi anda untuk tidak menepati janji. Ketika saya beranjak dewasa, orang-orang tua seringkali berkata demikian, “kata-katamu adalah ikatanmu.” Maksud mereka perkataan itu seperti persetujuan yang mengikat. Hal itu seperti suatu perjanjian yang sakral. Sekali perjanjian itu diucapkan, maka tidak boleh dilanggar.

Ada beberapa pemimpin yang tidak bermain wanita. Mereka tidak mencuri uang. Mereka juga bukan pencandu minuman keras. Akan tetapi, mereka memiliki masalah dalam menepati perkataan mereka. Jika anda kekurangan intergritas berkaitan dengan perkataan anda, saya mempunyai berita untuk anda: Tidak menepati kata-kata sama berdosanya dengan penyelewengan seksual dan mabuk-mabukan. Jika anda berkomitmen untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah.

Ketika saya kecil, took five-and-dime terdapat di segala pelosok Amerika.(yang kini kita kenal sebagai took Satu Dollar menganut konsep took five-and-dime). Pada saat itu ada took-toko tertentu yang mengijinkan pelanggan tetap dan setia untuk menandatangani suatu buku jurnal yang menandakan komitmen mereka untuk membayar barang-barang yang mereka beli secara kredit.
Buku jurnal itu bukanlah kartu kredit. Tetapi hanya suatu buku tulis catatan jurnal took tersebut. Tidak ada alamat atau nombor telepon pelanggan pada jurnal tersebut. Satu-satunya informasi yang terdapat pada jurnal adalah nama pelanggan, tanggal pe,belian, jumlah pembelian dan barang-barang apa saja yang telah dibeli. Mereka bahkan tidak mempunyai nombor jaminan social(kartu tanda penduduk) pelanggan. Jika seorang pelanggan berkata ia akan membayar, maka itu adalah satu-satunya hal yang diperlukan pemilik took. Janji pelanggan saja sudah cukup.

Bayangkan jika kebijakan yang sama dijalankan pada masa kini. Seberapa kuat dunia bisnis dapat tumbuh dengan menerapkan metode kredit ini? Pasti bisnis-bisnis tersebut dipaksa bankrupt karena kegagalan debitur dalam membayar hutang. Tanyakan pada diri anda pertanyaan ini, “Jika jasa layanan yang sama diperkenalkan pada orang-orang seperti saya, bisnis ini akan bertahan atau gagal?” jawaban atas pertanyaan tersebut menentukan apakah anda laki-laki atau perempuan yang menepati setiap perkataan atau tidak. Meskipun kita mengutamakan apa yang kita piker merupakan dosa-dosa utama, tidak menepati janji itu sama jahat atau berdosanya dengan dosa-dosa utama lainnya.

Harga anda diukur dengan cara yang sama bagaimana Tuhan mengukur harga-Nya: dengan menepati perkataan-Nya. Ada beberapa pemimpin dan pendeta yang telah berjanji pada saya namun tidak pernah ditepati, hal yang menyedihkan adalah mereka bahkan tidak peduli. Sangat banyak orang yang menjadi terbiasa untuk tidak menepati apa yang mereka janjikan dan mereka anggap itu adalah perilaku yang normal. Anda tidak akan pernah membangun apapun yang dapat bertahan selamanya sampai janji anda berharga.

Tuhan menciptakan keseluruhan alam semesta dengan menggunakan Firman-Nya. Ia menciptakan surge dan b umi dengan Firman-Nya. Ia menciptakan makhluk laut dan burung-burung di udara dengan menggunakan Firman-Nya. Dari kekosongan Tuhan menciptakan(dengan firman-Nya) langit dan samudera. Bahkan ketika Dia menciptakan anda dan saya, dilakukan-Nya dengan Firman. Kita diciptakan sesuai gambar Allah, yang berarti bahwa kita seperti Allah. Karena kita adalah gambaran Allah, maka Dia berharap kita akan memperlakukan setiap perkataan kita dengan serius sebagaimana Dia memperlakukan Firman-Nya.

Dalam Firman-Nya Tuhan tidak pernah memisahkan Nama-Nya dari Firman-Nya. Nama dan Firman adalah satu. Sesungguhnya, Tuhan telah mengumumkan bahwa Dia akan memberikan langit dan bumi sebagai ganti jika Dia mengingkari Firman-Nya. Sebagai pemimpin, jadikan hal itu sebagai prioritas tertinggi anda, yakni untuk menjaga agar janji dan nama anda tak terpisahkan. Jadikan itu tujuan anda, yakni ketika orang berfikir tentang anda maka mereka akan mengakui bahwa anda adalah seorang yang selalu menepati janji.

Dengan cara yang sama tetapi dalam tingkatan yang lebih kuat, memelihara perkataan kita sama pentingnya dengan memelihara perjanjian kudus kita dengan Tuhan. Banyak orang tidak memahami atau tidak menghargai perjanjian yang mereka buat tersebut. Perjanjian kudus adalah suatu komitmen, dan Tuhan memberkati mereka yang memahami pentingnya perjanjian tersebut. Sebaliknya, ada kosenkuensi bagi mereka yang melanggar perjanjian. Ini merupakan suatu bagian yang harus dipahami dengan benar oleh orang Kristen dalam masyarakat kita. Karena kesetiaan telah menjadi konsep yang terlupakan.

Kita sering lihat bagaiman seorang suami tidak setia kepada isteri mereka dan sebaliknya. Juataan orang Amerika mengetahui dari berita tentang bagaimana para pemimpin perusahaan besar menipu para investor mereka. Kita telah melihat warga Amerika mengkhianati negaranya sendiri dengan menjadi tentera pihak musuh. Bahkan pada tingkat lebih rendah, perusahaan jasa layanan yang interkol menawarkan pada Anda untuk beralih dari jasa layanan yang saat ini anda pakai. Mereka berkata bahwa mereka membayar sejumlah uang jika anda bersedia memutuskan perjanjian dangan perusahaan itu.

Dengan demikian banyaknya contoh ketidak-setiaan dan perusakan-perjanjian di sekitar kita, diri kita harus terus menerus dibasuh dalam Firman Tuhan, terutama berkatian dengan masalah ini. Tuhan, yang adalah Contoh utama kita . telah “menikahi” Israel. Israel secara harafiah adalah pengantin perempuan yang pergi melacurkan diri pada ilah-ilah lainnya. Dia tidak setia, namun demikian Tuhan masih tetap setia kepadanya karena penghargaan-Nya yang begitu besar akan perjanjian kudus tersebut.

Sebagai pendeta, saya menyadari orang-orang yang saya layani bukanlah milik saya tetapi mereka milik Tuhan. Meskipun demikian, saya berkewajipan menyampaikan kebenaran pada mereka. Dan kebenaran itu adalah bahwa anda dan saya harus mengajar saudara-saudara kita itu apa ertinya menjadi setia. Banyak orang yang menjadi marah terhadap firman yang mereka pikir mestinya jangan dikotbahkan dan setelah itu meninggalkan pelayanan tersebut. Apa yang terjadi pada kesetiaan? Orang menjadi malu dan menjauhi pelayanan setelah mendengar desas-desus yang sama sekali tidak benar tentang sang pemimpin pelayanan. Demikiankan perjanjian kudus?

Saya dulu berpikir orang akan secara otomatis memahami perjanjian kudus. Itu berupakan salah satu kesalahan besar saya. Orang tidak akan pernah memahami arti dari pejanjian sejati tanpa campur tangan manusia. Mereka harus diajar. Anda harus menjelaskan kepada jemaat dengan kata-kata yang sederhana bahwa anda mengharapkan mereka menjadi setia pada anda dan pelayanan anda. Anda harus mengajar jemaat bahwa Tuhan menghargai mereka jika mereka bukan hanya setia kepada keluarga mereka, tetapi juga setia kepada gereja dan pendeta mereka.

Terkadang orang harus memilih antara keluarga dan melayani Tuhan. Jika mereka diajar dengan baik tetntang perjanjian kudus, maka pilihan untuk mengikuti Tuhan bukanlah suatu masalah. Keputusan mereka itu muncul dari dalam hati yang mencintai Tuhan, bukan dari manipulasi yang dipaksakan. Banyak anggota jemaat dalam pelayanan anda akan “memutuskan perjanjian” dengan anda jika anda hanya mengajar mereka tentang tingginya nilai perkumpulan jemaat anda tersebut. Dasar kekuatan dari perkumpulan apapun dimulai dengan suatu komitmen untuk membuat suatu perjanjian.

Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi Firman Tuhan kita tetap untuk selama-lamanya (Yesaya 40 : 8).

Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri (1 Samuel 18 : 3).

Saturday, March 14, 2009

BAB 3a - MENEMUKAN TANAH PERJANJIAN ANDA

Hal pertama yang ingin diketahui orang ketika mereka mulai berfikir untuk mengubah masyarakat, budaya dan seluruh Negara adalah, “Bagaimana saya memulainya? Apa bagian saya?” Anda memiliki suatu tanah perjanjian khusus, tempat dimana anda mengerahkan pengaruh kerajaan. Saya ingin membantu anda menemukan tanag perjanjian anda dan mulai membawa kerajaan itu kepada orang-orang dan institusi di sekitar anda.
Menemukan tanag perjanjian anda adalah hal penting yang utama. Itu adalah pintu gerbang menuju keefaktifan kerajaan. Sebenarnya, saya percaya anda hanya akan benar-benar efektif bagi Allah jika anda bekerja di tanah perjanjian anda. Banyak orang Kristen dalam aneka pekerjaan dan keadaan mencuba terlibat dalam penginjilan peribadi, kapan pun mereka bisa, namun penginjilan hanya benar-benar efektif jika anda beroperasi di wilayah yang dikaruniakan kepada anda. Seekor ikan tidak dapat berenang di trotoar. Ia tidak dapat memiliki anugerah untuk melakukan hal itu. Seseorang yang beroperasi diluar tanah perjanjiannya tentu akan canggung. Jika anda berusaha menginjil diluar panggilan anda hal itu tidak akan wajar. Orang-orang yang belum percaya tidak senang dipaksa, dan sebenarnya tidak ada orang Kristen yang senang memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Itu akan menyusahkan semua orang yang terlibat! Namun jika anda beroperasi ditanah perjanjian anda, anda akan mampun menunujkkan kecakapan yang diberikan Allah dan memberikan jawaban-iawaban kerajaan, dan orang-orang menerima anda dengan terbuka. Anda dapat berdiri bersama-sama orang lain. Hati mereka menjadi siap untuk menerima lebih banyak dari anda. Itulah sebabnya untuk menjadi pemberita injil yang efektif anda harus menemukan habitat anda, tanah perjanjian anda dimana anda secara alamiah bersikap anggun dan berbuah. Di sanalah anda akan menggunakan karunia anda dengan efektif.
Ketika saya pertama kali terlibat di kyiv Ukraina, saya seharian berkeliling dengan bas kota sambil menangis. Saya tidak punya alasan yang wajar untuk menangis, tetapi jauh didalam hati saya, saya merasakan kasih sekaligus kesedihan untuk kota ini, yang menjadi satu dengan panggilan kerajaan saya. Saya duduk di bus sambil menangis dalam jiwa saya, “Ya Allah, kiranya kota ini tunduk dihadapanMU.”Seringkali saya pergi di gedung tertinggo dikota itu, berdiri di atapnya, dan memandang kota yang terbentang. “Ya Allah, kiranya RohMu datang!” doa saya.
Di Uraina, saya menemukan tanah perjanjian saya. Di sanalah saya Allah ingin menanam saya dan disana lah saya akan memiliki pengaruh untuk kepentingan kerajaanNYa.
Semua yang Allah ciptakan mem[unyai fungsi tertentu dan tujuan yang khusus- dan itu mencakup anda. Allah member anda kehidupan dan talenta untuk suatu alasan. Anda mungkin tidak tahu apa tujuan anda, tetapi itu tidak bererti anda tidak mempunyai tujuan. Itu hanya bererti bahawa anda belum menemukannya. Setiap kita mempunyai potensi untuk menjadi besar. Suatu kali dalam hidup saya, saya mengira diri saya tidak bagus untuk apapun dan tak ada yang akan datang kepada saya. Banyak orang menilai diri mereka dengan cara yang sama. Tetapi itu adalah dusta iblis. Kita semua bagus untuk sesuatu. Dan Allah telah menyisihkan tugas-tugas untuk kita lakukan. Jika kita tidak melakukannya, tugas-tugas itu mungkin tidak pernah selesai.
Bagaimana anda menemukan tanah perjanjian anda? Inilah beberapa papan arah untuk membantu anda sampai di sana.

TEMUKAN TANAH PERJANJIAN ANDA DI MANA KASIH DAN KESEDIHAN SALING BERSILANGAN.
Tanah perjanjian anda adalah tempat di mana kasih dan kesedihan anda bersilangan. Ketika saya naik bus keliling Kyiv, saya merasakan kasih yang besar dan kesedihan yang besar untuk semua yang saya lihat. Hati saya berkobar dan terikat dengan masa depan kota ini. Keprihatinan dan kesedihan anda dapat menunjukkan jalan menuju tanah perjanjian anda. Ketika anda merasakan kesedihan dan kasih untuk suatu masalah atau kebutuhan tertentu dalam masyarakat atau untuk suatu tempat atau bangsa tertentu, ini dapat mengarahkan anda ke panggilan anda. Contohnya, sebagian orang mengamati pemerintah mereka dan mengasihinya, namun mereka merasa sedih kerana apa yang diperbuat para politis dalam memimpin Negara mereka. Mereka ingin membawa kebenaran ke Negara mereka. Musa merasa seperti itu. Ia mengasihi rakyatnya dan membenci apa yang dilakukan bangsa mesir, jadi ia membunuh seseorang.(Lihat Keluaran 2) Pembunuhan itu adalah pekerjaan daging, tetapi itu muncul dari motivasi yang benar. Kesedihan dan kasihnya bertemu dalam keprihatinannya terhadap bangsa Israel.
Tanah perjanjian anda adalah tempat di mana ketertarikan anda yang kuat(passion) berada. Di sanalah hati anda berpacu, di mana anda merasakan sesuatu yang hamper merupakan suatu kelaparan supranatural untuk mencampuri dan memperbaiki sebuah situasi. Ajukan pada diri anda sendiri pertanyaan-pertanyaan kunci ini yang akan membantu anda menemukan tanah perjanjian anda:
1. Apa yang anda senang dan nikmati untuk anda lakukan? Kadang-kadang apa yang kita sebut sebagai hobi sebenarnya adalah panggilan kita.
2. Dalam hal apa anda memiliki ketertarikan yang kuat? Apa yang membuat anda berkobar-kobar dan membuat anda terkuras kerana bersemangat?
3. Apa yang membuat anda marah dan frustasi? Masalah-masalah apa yang tidak dapay anda lepaskan dari fikiran anda? Anda mungkin dipanggil untuk menghadapi masalah-masalah itu dengan talenta dan waktu anda.

TAK SEORANG PUN YANG DAPAT MEMBERI TAHU ANDA DENGAN PASTI DI MANA TANAH PERJANJIAN ANDA.

Sebagai seorang gembala saya tahu dari pengalaman pertama bahwa keberagaman karunia di dalam kerajaan Allah jauh lebih besar daripada yang dapat dipahami atau diarahkan seseorang. Tak ada pemimpin atau gembala, teman atau nabi yang dapat memberitahu anda dengan pasti di mana tanah perjanjian anda, sebab tidak ada orang yang dapat melihat segala hal yang Allah ingin lakukan di dalam masyarakat. Menetapkan agendanya tidaklah bergantung kepada seseorang. Itu pekerjaan Roh kudus. Tugas pemimpin adalah memperlengkapi orang-orang dengan prinsip-prinsip kerajaan dan melepaskan mereka dalam keyakinan dan kekuatan.
Seringkali orang-orang datang kepada saya dan menceritakan beban atau ketertarikan mereka yang kuat terhadap suatu bidang kebutuhan yang belum saya ketahui bahawa kebutuhan itu ada. Contohnya, saya tidak tahu bahwa pelecehan seksual menjadi masalah sampai seseorang member tahu saya bahwa mereka ingin melayani para korban pelecehan itu. Hal-hal yang tak pernah saya bayangkan ternyata ada di hati Allah dan perlu diatasi. Oleh sebab itulah Dia membangkitkan ketertarikan yang kuat di dalam setiap kita. Jika seseorang pemimpin berusaha menyusun aktivitas kerajaan, ia akan mati dalam uoaya itu dan tidak pernah mencapainya.
Menemukan tanah perjanjian anda pada akhirnya bergantung pada anda dan Allah.

KARUNIA-KARUNIA ANDA DIBUAT UNTUK ORANG LAIN.

Tanah perjanjian anda akan selalu melibatkan pemenuhan kebutuhan orang lain. Mungkin anda seorang pemimpin atau pembicara yang berbakat, seniman atau mekanik, guru atau perawat. Setiap profesi ini dapat menjadi bidang yang luarbiasa menghasilkan untuk membawa pengaruh kerajaan Allah. Tetapi menurut definisinya, talenta anda hanya dapat berguna jika itu memberkati orang lain. Jagalah focus itu dalam apapun yang anda lakukan. Tanah perjanjian anda bukan tentang membangun diri anda atau membuat anda nyaman; ini berbicara tentang membuat anda berguna bagi orang lain.

PELAYANAN ANDA TIDAK TERBATAS DI MIMBAR

Memalukan jika sebagian gereja masih mengajarkan bahwa pelayanan sejati terbatas di mimbar. Omong kosong! Pelayanan mimbar adalah untuk membantu orang menemukan dan menjadi efektif di lingkup pengaruh mereka sendiri. Namun mayoritas besar manusia dimaksudkan untuk diluar mimbar dan pelayanan lima jawatan. Para insinyur yang datang di gereja saya adalah penginjil-penginjil yang menyamar;jika anda menganggapnya demikian. Para politisi yang hadir di gereja saya adalah rasul-rasul yang menyamar. Para pengacara adalah guru-guru yang menyamar. Jika anda membatasi pelayanan sejati untuk lima jawatan saja, anda menjadikan gereja 95 persen tidak relevan.
Lebih jauh lagi, tanah perjanjian anda hamper dipastikan bukanlah suatu pelayanan yang anda harus mulai, tetapi suatu tempat pengaruh yang nyata dalam masyarakat, yang dapat anda ambil kembali dengan anugerah Allah. Banyak orang Kristen menjadi begitu religious sehingga mereka tidak lagi tertarik dengan apa yang terjadi di dunia. Kerana mereka telah terkunci dalam keempat dinding gereja,keinginan mereka yang paling liar adalah menjadi pengkhotbah,penginjil,pemimpin pujian dan penyembahan,gembala kaum muda dan seterusnya. Semua ini adalah pelayanan pemeliharaan rumah yang perlu dikerkjakan dengan sangat baik namun seharusnya tidak dicampuradukkan dengan pekerjaan sesungguhnya yang merupakan panggila Allah bagi mayoritas besar orang percaya, yang ada didunia. Jangan baurkan tugas-tugas yang anda kerjakan di rumah Allah dengan tanah perjanjian yang Dia berikan kepada anda diluar rumah-Nya.
Patahkan pola piker bahwa Allah hanya bekerja melalui para pemimpin gereja atau jabatan-jabatan di gereja. Pelayanan anda kemungkinan besar berlangsung di dunia.

KARUNIA ANDA MEMERLUKAN PERTUMBUHAN

Kisah perjanjian Lama tentang bangsa Israel yang meninggalkannMesir adalah sebuah ilustrasi untuk kita. Ketika kita diselamatkan dan mulai terhubung dengan tujuan kerajaan kita, kita harus melewati suatu proses pertumbuhan. Anda tidak akan mengambil tanah perjanjian anda secara tiba-tiba dan sekaligus. Allah berkata kepada orang Israel:
“Tuhan, Allahmu, akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit; engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau” -Ulangan 7: 22
Diperlukan waktu untuk sepenuhnya mengambil sepotong tanah perjanjian yang akan anda taklukkan melalui talenta-talenta yang Allah berikan kepada anda. Terim alah bahwa hal itu memerlukan waktu dan harapkan pertumbuhan sepanjang prosesnya.

THE DA VINCI CODE-MEMISAHKAN FAKTA DARIPADA CERITA REKAAN

THE DA VINCI CODE – MEMISAHKAN FAKTA DARIPADA CERITA REKAAN

Setelah THE DA VINCI CODE karangan Dan Brown diterbitkan pada Mac 2003, ia segera tersenarai dalam buku terlaris THE NEW YORK TIMES. Setahun kemudian, buku ini diistiharkan sebagai buku terlaris di 100 buah Negara, sementara Doubleday, penerbit buku itu menyebutnya sebagai “novel yang paling banyak dijual.”
Mengapa buku ini sangat diminati? Penulisnya mendakwa Berjaya memeberi suatu teori fiksyen menganai persubahatan berdasarkan fakta dan mengandaikan bahawa “bukti saintifik menunjukkan bahawa Perjanjian Baru itu adalah kesaksian palsu” (hal 341).
Oleh sebab gabungan “bacaan yang baik” dan sejarah yang buruk tidak berbaloi dibela dengan mati-matian, maka kami telah meminta editor penyelidik RBC, Dennis Fisher, untuk membantu kami mengasingkan fakta daripada cerita rekaan. MARTIN R. DE HAAN II


“TOLONG, TOLONGLAH SAYA!”

E-mel sampai ke pejabat dengan nada terdesak. Inilah yang tertulis: Kepada RBC, saya tidak tahu kepada siapa lagi untuk meminta tolong. Saya berdoa kepada Tuhan agar anda boleh menolong saya. Saya mula membaca buku yang ditulis oleh Dan Brown berjudul THE DA VINCI CODE. Buku itu sangat menarik sehinggalah saya sampai kepada bahagian yang menceritakan tentang permulaan agama Kristian. Penulis mengatakan bahawa agama ini tidak benar, dan pada dasarnya agama Kristian itu merupakan suatu pembohongan dan dicuri daripada agama kafir. Pertubuhan-pertubuhan rahsia, HOLY GRAIL, gereja yang mengubah fakta, dan membuang beberapa bahagian Alkitab. Adakah semua itu benar?
Banyak bahagian cerita ini masuk akal. Ada beberapa perkara yang pernah saya dengar tetapi saya tidak menghiraukannya. Tetapi sekarang saya harus tahu. Adakah selama 25+ tahun saya menjadi kristian suatu pembohongan belaka? Adakah Yesus hanya manusia belaka? Adakah Dia berkhawin dengan Maria Magdalena? Adakah segala perkara yang saya percayai sejak kecil adalah direka semata-mata kerana wang? Saya harus tahu.
Saya tidak tahu kepada siapa lagi untuk meminta tolong. Sekarang saya meragui kewujudan syurga, Tuhan dan Yesus. Tolong, demi nama Tuhan, tolonglah saya. Saya hancur hati, bingung dan masih menangis.
Tindakbalas orang ini tidak menghairankan. Buku THE DA VINCI CODE mempunyai jalan cerita yang menyukarkan pembaca mengetahui dimana kebenaran bermula dan berakhir. Walaupun buku itu ditulis sebagai novel, misteri pembunuhan yang bersubahat ini dikatakan berdasarkan fakta sejarah yang dikaji dengan baik- fakta yang bercanggah dengan sejarah agama kristian.

APAKAH KEBENARAN ITU?

Novel THE DA VINCI CODE oleh Dan Brown bermula dengan pembunuhan Jacques Sauniere, curator Muzium Louvre di Paris. Waktu hamper meninggal, Jacques mendengar pembunuhnya berkata, “ selepas awak tiada, hanya aku seorang yang tahu kebenaran itu.” KEBENARAN ITU.Pada saat itu, quarto menyedari kengerian sebenar keadaan masa itu. Jika aku mati, kebenaran itu akan hilang selama-lamanya (hal. 4) Dengan sebiji peluru terbenam di dalam perutnya, curator dicengkam oleh ketakutan yang lebih besar dari kematiannya sendiri. Aku mesti menurunkan rahsia ini....Dia ingat akan generasi-generasi yang hidup sebelum mereka....tentang misi yang diamanahkan kepada mereka semua. Suatu rentetan pengetahuan yang tidak terputus. Tiba-tiba sekarang, meskipun ada langkah beringat-ingat...walaupun ada langkah keselamatan....hanya Jacques Sauniere seorang yang tinggal sebagai penghubung, satu-satunya penjaga rahsia paling berkuasa yang pernah disimpan. Dengan gementar, dia memaksa dirinya untuk berdiri. Aku mesti mencari jalan...(hal 5).